Rezultatai

1 rezultatas: KURITINŲ VERTYBIŲ ŽEMĖLAPIS IR ISTORIJŲ STRUKTŪRA

Vertybių ir veiklos žemėlapis

2 rezultatas: IMPROVIZAVIMO TECHNIKOS, KAIP KŪRYBINGUMO PAGRINDO, KŪRIMAS

Seminarų ciklas, kuris leis studentams ištirti įvairias improvizacijos teatro raiškos formas.

3 rezultatas: 8 ISTORIJŲ STRUKTŪRA

Pedagoginės praktikos vadovas