8Stories

For Creativity

XXI amžiuje kai kurios kompetencijos tampa svarbesnės už kitas. Šiais laikais darbuotojai turėtų turėti kompetencijų, kurias būtų galima panaudoti įvairiuose kontekstuose ir kurios leistų lanksčiai prisitaikyti prie kintančių sąlygų. Tokia tendencija matoma visoje Europos Sąjungoje. 2019 m. Lietuvoje atliktas tyrimas atskleidė, kad, darbdavių nuomone, absolventams reikia stipresnių gebėjimų priimti sprendimus (84 proc.), analitinio mąstymo (77 proc.) ir kūrybiškumo (59 proc.). Darbdavių konfederacijos teigimu, vienas iš labiausiai reikalingų/geidžiamų įgūdžių buvo darbuotojų kūrybiškumas. Be to, kova su socialiniais ir kultūriniais trūkumais mokyklos aplinkoje tampa esminiu visų mūsų šalių poreikiu, o kova už socialinę įtrauktį turi būti visų Europos institucijų prioritetas.

Apie projektą

8 STORIES projektu siekiama panaudoti DRAMOS IMPROVIZAVIMO techniką kaip įrankį, skatinantį divergentišką mąstymą, vaizduotę, fantaziją ir, svarbiausia, kūrybiškumą mokyklose.

Bendrieji mūsų projekto tikslai – sukurti ir plėtoti „8 pagrindines istorijas“, kurias pradinių ir vidurinių mokyklų mokiniai pritaikys jų šaliai ar regionui, siekiant skatinti socialinę įtrauktį ir užkirsti kelią ankstyvam mokyklos nebaigimui pasitelkiant kūrybiškumą ir teatrą.

Projektas apims pradines ir vidurines mokyklas, įskaitant kultūros centrus ir jaunimo klubus, nesvarbu, ar jos yra kaime, ar mieste. Dramos ir improvizacijos technika padės šiems jauniems žmonėms suvokti problemas ir jų sprendimus per socialinę įtrauktį.