Rezultatas

1 rezultatas:

8 istorijos: užduočių aplankas

Vertybių ir veiklų žemėlapis

2 rezultatas: IMPROVIZAVIMO TECHNIKOS, KAIP KŪRYBINGUMO PAGRINDO, KŪRIMAS

Seminarų ciklas, kuris leis studentams ištirti įvairias improvizacijos teatro raiškos formas.

3 rezultatas: 8 ISTORIJŲ STRUKTŪRA

Pedagoginės praktikos vadovas